Misją Stowarzyszenia Gildia Superbohaterów jest prowadzenie działań służących podnoszeniu jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. Misja ta wypełniana jest poprzez szereg działań z zakresu m. in.:

Podążaj za nami

  w social mediach

Wspierane przez

tel.

600-418-341

888-031-502

 

adres

ul. Gen. Sowińskiego 4-10

87-100 Toruń

email:

gildia.torun@gmail.com

 • edukacji dla rodziców dotyczącej wychowywania dzieci,

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

 • różnych form terapii oraz indywidualnego poradnictwa, w szczególności w zakresie wychowawczym, pedagogicznym, psychologicznym,

 • promowania dobrych praktyk dotyczących wychowywania dzieci, budowania dobrych relacji w rodzinie, integracji międzypokoleniowej, organizacji czasu wolnego,

 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 • propagowania zdrowego stylu życia, profilaktyki, pomocy w różnych formach osobom uzależnionym i współuzależnionym,

 • wspierania aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,

 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • działań proekologicznych i związanych z ochroną środowiska,

 • wydawania publikacji, w szczególności dotyczących wypracowanych metod pracy z dziećmi i rodzicami,

 • wspierania inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych oraz prospołecznych.

 

Stowarzyszenie bazuje w swojej działalności na nowatorskich metodach pracy, między innymi wykorzystując popkulturowe treści (np. motywy superbohaterskie, cykl o Harrym Potterze) oraz popkulturowe media (seriale, filmy, komiksy, gry elektroniczne) w celach edukacyjnych czy terapeutycznych. Obcowanie z kulturą (także popularną) nie tylko rozwija człowieka intelektualnie i duchowo, ale także wpływa na jego rozumienie świata i innych ludzi, pomaga w radzeniu sobie z trudnymi przeżyciami i wzmacnia ważne kompetencje społeczne.

W szczególności bardzo nośna jest tematyka superbohaterska. Superherosi mogą stanowić wzór radzenia sobie z różnego typu trudnymi doświadczeniami, jak na przykład trauma, utrata sprawności, śmierć bliskiej osoby, utrata rodziców, podejmowanie trudnych decyzji, radzenie sobie z presją i cierpieniem, pokonywanie przeciwności losu. Ich perypetie pozwalają zrozumieć własne przeżycia i doświadczenia, nadać im właściwe znaczenie. Pomagają wreszcie odkryć swoje własne supermoce, które pozwolą przezwycieżyć życiowy kryzys. Istnieje już naukowa literatura potwierdzająca przydatność motywów superbohaterskich w działaniach terapeutycznych i edukacyjnych, skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Stowarzyszenie jest pionierem wykorzystywania tego typu metod w Polsce. Nasze innowacyjne podejście przenosi ciężar wsparcia z deficytów i problemów, na zasoby i rozwiązania. Sprzyja to budowaniu potencjału uczestników wsparcia, pozytywnie wpływa na ich świadomość własnej wartości oraz poczucie wpływu na rzeczywistość.

Misja, cele i metody Stowarzyszenia

Wesprzyj nas