Tytuł projektu:

Akcja relacja

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów w ramach konkursu 17/2021 Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Departament Spraw Społecznych - Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

Okres realizacji projektu:

01.05.2021r. - 15.09.2021r.

 

Cel:

Celem zadania jest rozwinięcie kompetencji społeczno-wychowawczych w rodzinach pochodzących z Chełmna i Grudziądza, zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa tych rodzin.

 

Grupa docelowa:

- Wsparciem zostanie objętych 14 osób z Chełmna (rodzice i dzieci) oraz 14 osób z Grudziądza (rodzice i dzieci).

 

Główne działania: 

Zakres tematyczny warsztatów dla rodziców: komunikacja bez przemocy w rodzinie, elementy szkoły rodzica (oparte na motywach superbohaterskich), rozwój interpersonalny, bezpieczeństwo w sieci, jak wspierać i motywować dziecko (oparte na motywach superbohaterskich), domowe zasady ekranowe, i in.

Zakres tematyczny warsztatów dla dzieci: poznawanie i nauka kontroli emocji (oparte na motywach superbohaterskich), nauka wyznaczania granic i dbania o granice (oparte na motywach superbohaterskich), czym jest poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, czym jest motywacja i jak się motywować w nauce, domowe zasady ekranowe, bezpieczeństwo w sieci i in.

 

Planowane rezultaty:

- objęcie wsparciem 28 osób,

- wzrost kompetencji społeczno - wychowawczych rodziców

- wzrost poczucia jakości życia psychicznego rodzin

- wzrost wiedzy dzieci dotyczącej tego czym jest bezpieczeństwo w rodzinie

 

Wartość projektu:

18 800,00

 

Wartość dofinansowania:

15 040,00

 

Kontakt w sprawie projektu:

Michał Siromski – tel. 608 399 629

Wesprzyj nas

Podążaj za nami

  w social mediach

Wspierane przez

tel.

600-418-341

888-031-502

 

adres

ul. Gen. Sowińskiego 4-10

87-100 Toruń

email:

gildia.torun@gmail.com