Wesprzyj Nas

Podążaj za nami

  w social mediach

Wspierane przez

tel.

600-418-341

888-031-502

 

adres

ul. Gen. Sowińskiego 4-10

87-100 Toruń

email:

gildia.torun@gmail.com

Tytuł projektu:

Czas kobiet

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Grudziądzki Spichlerz” i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR).

 

Okres realizacji projektu:

01.03.2021r. - 31.08.2021r.

 

Cel:

aktywizacja i integracja społeczna 8 kobiet – matek z terenu Grudziądza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Grupa docelowa:

8 kobiet wychowujących dzieci, mieszkanek Grudziądza.

 

Główne działania: 

- szkoła rodzica,

- krąg kobiet,

- zajęcia aktywizacyjne,

- trening kompetencji społecznych,

- warsztaty zdrowotne,

- warsztaty taneczne,

- inicjatywa lokalna,

- spotkanie ze stylistką,

- spotkanie z projektantką wnętrz.

 

Planowane rezultaty:

- objęcie wsparciem 8 osób,

- wzrost aktywności społecznej 7 osób.

 

Wartość projektu:

52 688,00 zł

 

Wartość dofinansowania UE:

49 988,00 zł

 

Kontakt w sprawie projektu:

Michał Siromski – tel. 608 399 629

Czas Kobiet

Wesprzyj nas