Wesprzyj nas

Tytuł projektu:

Foty i muzyka - z tym się dobrze bryka

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów w ramach konkursu ogłoszonego dnia 26 marca 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Okres realizacji projektu:

01.09.2021r. - 15.12.2021r.

 

Cel:

Celem zadania jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej szeroko rozumianej fotografii oraz rozwinięcie zdolności wokalno-muzycznych.

 

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 10 osób w wieku 8-15 lat z Chełmna

Główne działania: 

Warsztaty wokalne - możliwość kształcenia głosu, poznanie zasad muzyki, różnych stylów muzycznych itp.

Warsztaty fotograficzne - praca z aparatem w trybie manualnym, kadrowanie, przechowywanie zdjęć, korekta zdjęć, nagrywanie i obróbka krótkich filmów itp.

Planowane rezultaty:

- objęcie wsparciem 10 osób

- przeprowadzenie 27 godz. warsztatowych

- przygotowanie materiału fotograficznego

 

Wartość projektu:

3 590,00

 

Wartość dofinansowania:

2 872,00

 

Kontakt w sprawie projektu:

Michał Siromski – tel. 608 399 629

Podążaj za nami

  w social mediach

Wspierane przez

tel.

600-418-341

888-031-502

 

adres

ul. Gen. Sowińskiego 4-10

87-100 Toruń

email:

gildia.torun@gmail.com