Tytuł projektu:

Rodzina - superdrużyna

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów w ramach konkursu z zakresu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Okres realizacji projektu:

01.04.2022r. - 30.09.2022r.

 

Cel:

Celem zadania jest rozwinięcie kompetencji społeczno-wychowawczych u rodziców zamieszkujących miasto Chełmżę oraz Gminę Obrowo, zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa ich rodzin.

 

Grupa docelowa:

Wsparciem objętych zostało 16 osób z Chełmży (rodzice i dzieci) oraz 16 osób z Gminy Obrowo (rodzice i dzieci).

 

Główne działania: 

Zakres tematyczny warsztatów dla rodziców: komunikacja bez przemocy w rodzinie, elementy szkoły rodzica, rozwój interpersonalny, bezpieczeństwo w sieci, jak wspierać i motywować dziecko, domowe zasady ekranowe, i in.

Zakres tematyczny warsztatów dla dzieci: poznawanie i nauka kontroli emocji, nauka wyznaczania granic i dbania o granice, czym jest poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, czym jest motywacja i jak się motywować w nauce, domowe zasady ekranowe, bezpieczeństwo w sieci i in.

 

Planowane rezultaty:

- objęcie wsparciem 32 osób,

- wzrost kompetencji społeczno - wychowawczych rodziców

- wzrost jakości życia rodzin

 

Wartość projektu:

30 000,00

 

Wartość dofinansowania:

24 000,00

 

Kontakt w sprawie projektu:

Michał Siromski – tel. 608 399 629

Wesprzyj nas

Podążaj za nami

  w social mediach

Wspierane przez

tel.

600-418-341

888-031-502

 

adres

ul. Gen. Sowińskiego 4-10

87-100 Toruń

email:

gildia.torun@gmail.com