Tytuł projektu:

Trening na superbohatera

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów w ramach konkursu: WSPIERANIA EDUKACJI i WYCHOWANIA: realizacja przedsięwzięć z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych ogłoszonym przez: Urząd Miasta Torunia - Wydział Edukacji

 

Okres realizacji projektu:

01.07.2021r. - 31.07.2021r.

 

Cel:

Aktywizacja i integracja osób z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004 o pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym.

 

Grupa docelowa:

- 15 osób w wieku 7-12 lat zamieszkujących Toruń.

 

Główne działania: 

Wzmocnienie umiejętności m.in. manualnych poprzez: warsztaty krawieckie, komiksowe, wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z emocjami, wzmacnianie kondycji, integracja. Poruszane będą także tematy związane ze zdrowym stylem życia i odżywianiem.

 

Planowane rezultaty:

- wzrost aktywizacji i integracji osób z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

- wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami,rozwój umiejętności manualnych, zwiększenie kondycji.

 

Wartość projektu:

11 667,00

 

Wartość dofinansowania:

7 000,00

 

Kontakt w sprawie projektu:

Michał Siromski – tel. 608 399 629

Wesprzyj nas

Podążaj za nami

  w social mediach

Wspierane przez

tel.

600-418-341

888-031-502

 

adres

ul. Gen. Sowińskiego 4-10

87-100 Toruń

email:

gildia.torun@gmail.com