Tytuł projektu:

Wytwórnia eventów

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów w ramach projektu grantowego  „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11 - Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 - Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu:

01.08.2023r. - 31.10.2023r.

 

Cel:
wzrost w okresie sierpień 2023 – październik 2023 aktywności społecznej 13 uczniów szkół ponadpodstawowych - mieszkańców Torunia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację nowatorskiej formy wsparcia - cyklu warsztatów liderskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą kompetencje związane z działalnością na rzecz lokalnej społeczności oraz doświadczenie w tym zakresie dzięki realizacji dwóch wydarzeń popkulturowych dla mieszkańców Torunia.

Grupa docelowa:
13 uczniów szkół ponadpodstawowych - mieszkańców Torunia.

 

Główne działania:

- dwudniowy wyjazd integracyjny,

- grupowe warsztaty liderskie,

- organizacja 2 wydarzeń popkulturalnych,

- indywidualny coaching.

 

Planowane rezultaty:

- objęcie wsparciem 13 osób.

 

Wartość projektu:

33 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania UE:

31 350,00 zł

 

Kontakt w sprawie projektu:

Ewa Sokołowska – tel. 600-418-341

Tytuł projektu:

Wytwórnia eventów

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów w ramach projektu grantowego  „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11 - Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 - Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu:

01.08.2023r. - 31.10.2023r.

 

Cel:
wzrost w okresie sierpień 2023 – październik 2023 aktywności społecznej 13 uczniów szkół ponadpodstawowych - mieszkańców Torunia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację nowatorskiej formy wsparcia - cyklu warsztatów liderskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą kompetencje związane z działalnością na rzecz lokalnej społeczności oraz doświadczenie w tym zakresie dzięki realizacji dwóch wydarzeń popkulturowych dla mieszkańców Torunia.

Grupa docelowa:
13 uczniów szkół ponadpodstawowych - mieszkańców Torunia.

 

Główne działania:

- dwudniowy wyjazd integracyjny,

- grupowe warsztaty liderskie,

- organizacja 2 wydarzeń popkulturalnych,

- indywidualny coaching.

 

Planowane rezultaty:

- objęcie wsparciem 13 osób.

 

Wartość projektu:

33 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania UE:

31 350,00 zł

 

Kontakt w sprawie projektu:

Ewa Sokołowska – tel. 600-418-341

Wesprzyj nas

Podążaj za nami

  w social mediach

Wspierane przez

tel.

600-418-341

888-031-502

 

adres

ul. Gen. Sowińskiego 4-10

87-100 Toruń

email:

gildia.torun@gmail.com